Grafieken

Op deze pagina kan je de metingen bekijken van de Leuvenair sensoren, gemeten over de afgelopen twee dagen.

Bij het laden van de pagina worden er op de grafiek referentiewaarden getoond in het lichtgrijs. Deze waarden zijn afkomstig van het RIO-interpolatiemodel van IRCEL. De RIO-interpolatietechniek werd ontwikkeld om de ‘real-time’ luchtkwaliteitsgegevens in kaart te brengen.

Kies een sensor uit de lijst  en vergelijk met 
Je sensor geregistreerd, en niet in de lijst? Doe dan de sensorcheck.


(kleurcodering voor eerst getoonde Leuvenair-sensor)

Hoe de metingen interpreteren?
  • Low-cost sensoren hebben niet dezelfde nauwkeurigheid als de officiële meetstations (waarop het RIO-interpolatiemodel is gebaseerd). Zo zal de sensor die we gebruiken de fijnstofconcentratie overschatten bij hoge relatieve luchtvochtigheid (vanaf 75%) en onderschatten bij zeer droge lucht.
  • Er dient over een langere periode gemeten te worden om sterke conclusies te trekken voor bepaalde straten/buurten. Leuvenair sensoren kunnen qua gevoeligheid onderling ook licht verschillen.
  • Fijn stof is een complexe materie (zie presentatie Frans Fierens) en niet verkeer maar houtstook is de grootste bron van primair fijn stof.

Dank aan VMM/IRCEL voor de realtime toegang tot de officiële metingen en het RIO-model.