Grafieken

Op deze pagina kan je de metingen bekijken van de Leuvenair sensoren, gemeten over de afgelopen twee dagen.

Bij het laden van de pagina worden er op de grafiek referentiewaarden getoond in het lichtgrijs. Deze waarden zijn afkomstig van het RIO-interpolatiemodel van IRCEL. IRCEL (Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu) is de overheidsinstantie die de meetgegevens afkomstig van de gewestelijke milieuadministraties (VMM in Vlaanderen) verzamelt en rapporteert. De RIO-interpolatietechniek werd ontwikkeld om de ‘real-time’ luchtkwaliteitsgegevens in kaart te brengen.

Je dient een Leuvenair sensor te selecteren uit de lijst. Je kan vervolgens nog een extra sensor kiezen om te vergelijken.

De sensoren “OPT1” tot “OPT5” zijn sensoren in het beheer van de Stad Leuven en Option NV, en zijn van het type Alphasense OPC-N2. Deze sensoren gebruiken hetzelfde meetprincipe als de SDS011 sensoren van Leuvenair.

Hoe de metingen interpreteren?
  • Low-cost sensoren hebben niet dezelfde nauwkeurigheid als de officiële meetstations (waarop het RIO-interpolatiemodel is gebaseerd). Zo zal de sensor die we gebruiken de fijnstofconcentratie overschatten bij hoge relatieve luchtvochtigheid (vanaf 75%) en onderschatten bij zeer droge lucht.
  • Er dient over een langere periode gemeten te worden om sterke conclusies te trekken voor bepaalde straten/buurten. Leuvenair sensoren kunnen qua gevoeligheid onderling ook licht verschillen.
  • Fijn stof is een complexe materie (zie presentatie Frans Fierens) en niet verkeer maar houtstook is de grootste bron van primair fijn stof.

Kies een sensor uit de lijst  en vergelijk met 
Je sensor geregistreerd, en niet in de lijst? Doe dan de sensorcheck.


(kleurcodering voor eerst getoonde Leuvenair-sensor)

Dank aan VMM/IRCEL voor de realtime toegang tot de officiële metingen en het RIO-model, en aan de dienst Duurzaamheid van de Stad Leuven en Option NV voor de realtime toegang tot de Option-meetpunten.

Leuvenair.be
Samen luchtkwaliteit meten in Leuven