Over

Leuvenair.be is een burgerinitatief om de Leuvense luchtkwaliteit in kaart te brengen. We willen daarbij het wiel niet opnieuw uitvinden, maar gebruik maken van de burgerinitiatieven die elders al succesvol zijn gebleken. Meer concreet maakt Leuvenair.be gebruik van het Luftdaten.info project, dit is een burgerinitiatief ontstaan in Stuttgart dat reeds in de meeste steden in Duitsland navolging kreeg.

Wat wordt er gemeten?

We meten fijn stof: PM10 en PM2.5. Dit zijn ultrakleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht.

Waarom?

Luchtvervuiling verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en bepaalde vormen van kanker. Het kan ook astma en chronische bronchitis veroorzaken of verergeren. In Brussel bijvoorbeeld worden 632 voortijdige sterfgevallen per jaar veroorzaakt door luchtvervuiling.

Meer weten?

Bekijk de presentatie van Frans Fierens, expert luchtvervuiling van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel), gegeven op de Straten Vol Leuven workshops.

Footer image: © Anke Rymenams

Leuvenair.be
Samen luchtkwaliteit meten in Leuven