Over

Leuvenair.be is een burgerinitatief om de Leuvense luchtkwaliteit in kaart te brengen. We willen daarbij het wiel niet opnieuw uitvinden, maar gebruik maken van de burgerinitiatieven die elders al succesvol zijn gebleken. Meer concreet maakt Leuvenair.be gebruik van het Luftdaten.info project, dit is een burgerinitiatief ontstaan in Stuttgart dat reeds in de meeste steden in Duitsland navolging kreeg.

Wat wordt er gemeten?

We meten fijn stof: PM10 en PM2.5. Dit zijn ultrakleine stofdeeltjes die vooral door voertuigen, verbranding en bepaalde landbouwactiviteiten worden uitgestoten. Ze dringen het menselijk lichaam binnen via de ademhaling tot diep in de longen, en komen via het bloed ook in andere organen terecht.

Luchtvervuiling verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, beroertes en bepaalde vormen van kanker. Het kan ook astma en chronische bronchitis veroorzaken of verergeren. In Brussel bijvoorbeeld worden 632 voortijdige sterfgevallen per jaar veroorzaakt door luchtvervuiling. Bekijk hier een presentatie van Frans Fierens, expert luchtvervuiling van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel).

Het team achter Leuvenair.be

Maarten Reyniers
Initiatiefnemer / website / database
Kris Vanherle
Projectcoördinator Straten vol Leuven / Facebook pagina
Lieven Vandegaer
Mobiele site
Verder kan Leuvenair ook rekenen op de enthousiaste steun van

  • Bert Cornillie (kerngroeplid Straten Vol Leuven)
  • Wouter Florizoone (Facebookpagina en contact Provincie Vlaams-Brabant tijdens opstart Leuvenair)
  • Stad Leuven: Tim Guily (Beleidsadviseur Smart City), Walter Op de Beeck (Projectcoördinator Kom Op Voor Je Wijk) en Geert Vanhorebeek (coördinator duurzaamheid)
  • IRCEL/VMM: Frans Fierens, Olav Peeters en Jordy Vercauteren
  • Data Science Leuven: Linde Vloeberghs en Kris Peeters
  • Karel De Gendt (mobiele helpdesk tijdens opstart Leuvenair)

Partners

Footer image: © Anke Rymenams